Prisijungimas:
Registracija|Priminti slaptažodį
Taisyklės


Registruodamasis AŠ sutinku, jog:
1. Rašydamas komentarus laikysiuos kalbos etiketo taisyklių, neįžeidinėsiu ir kitaip neigiamai neveiksiu kitų asmenų ar pačio savęs;
2. Netalpinsiu pateikčių, kuriose žeidžiami kiti asmenys ar aš pats;
3. Neprivačių kategorijų pateiktys bus viešai rodomos visiems www.skaidres.lt puslapio lankytojams;
4. Privačios kategorijos pateiktys rodomos tik tiems, kurie turi pateikties slaptažodį (jį sukuria ir perduoda pateiktį talpinantis asmuo);
5. Registracijos metu nurodyti duomenys yra mano, o ne kito asmens;
6. Trečiosios šalys gali įdėti ir skaityti slapukus naršyklėse ar naudoti žiniatinklio signalus;
7. Registracijos metu nurodytas el.pašto adresas yra galiojantis;
8. Į nurodytą el.pašto adresą būtų siunčiama informacija, susijusi su internetiniu puslapiu skaidres.lt;
9. Jei asmuo pažeidžia kurią nors iš anksčiau išvardintų taisyklių, tai jis gali būti šalinamas ar blokuojamas be perspėjimo;
10. Laikysiuosi visų anksčiau išvardintų taisyklių :)

Registruotiems nariams MES garantuojame, jog:
1. Registracijos metu pateikti duomenys nebus perduodami tretiesiems asmenims;
2. Išorėje bus matomas tik vartotojo vardas, nurodytas registracijos metu;
3. Atitinkamai reaguosime į puslapio taisyklių pažeidimus.
Kontaktai | Atsakomybė | Reklama | Kaip kurti skaidres | Anglų v/ž formos | Telefono numeriai

© 2011, www.skaidres.lt
Pasiūlymus ir pastebėjimus siųskite el.paštu info@skaidres.lt.